Ny leverans till norsk gymnasieskola

Ny levering til videregående skole

Ferdig levering til Byåsen videregående skole i Trondheim.

SVENO forberedelsessoner
Totalt 18.000 kubikkmeter.
3 forberedelsessoner
1 IRT med UV
3 Rupespaneler integrert i bakveggen.
Gardiner mellom sonene.

Prosjektleder Kenneth Bjerkesmoen og tekniker Per Olof Olsson har nå startet opp anlegget.