Möller Bil, Eskilstuna

Nytt anlegg til Möller bil, Eskilstuna

Er du interessert i våre skreddersydde lakkeringsanlegg og deres utstyr, så er dette noe for deg. Her forteller vi om et fulladet og nytt anlegg på Möller bil.

Arbeidet med det nye lakkeringsanlegget har pågått mens to etapper av ombygningen har pågått. Den første etappen tok for seg plate og sparkling som blir gjort i plateverkstedet, som igjen inneholder ni platesoner.

Sonene er utstyrt med Bolests egenutformede sparkelskap, som har 16 ampers elektriske uttak med avtrekksluft. Prosessventilasjonen PVO2 mater alle sonene med tilluft og avtrekksluft. Hver sone bar LED-plater i taket som gir hele 1 000 lux.

Den andre etappen gjelder sliping og lakkering på slipingsarbeidsplassene. Totalt finnes det fem arbeidsplasser. Fire av de fem arbeidsplassene er beregnet for forhåndsarbeid før objektet skal sendes inn i lakkboksene. Den siste er en ekstrasone for løse deler.

Det finnes ni Rupes paneler som alle er koblet til en Rupes støvsugersentral. Denne støvsugeren er plassert i et teknisk rom for å ivareta støyreduksjon siden rommet eliminerer all støy og gjør at støvsugerens støy ikke kan forstyrre produksjonen.

Eksplosjonssikkert
Støvsugersentralen har Atex-godkjente turbiner, noe som innebærer at produktene er eksplosjonssikre og egnet for bl.a. arbeid med aluminium.

I selve lakkboksen er det utstyrt doble rader med LED-belysning på veggene og i taket.
Gulvet er utstyrt med pop-up funksjonalitet. Løftebordet fra Herkules er sentralt plassert i midten av lakkboksen, noe som innebærer at bilene kan løftes på et horisontalt plan. Senkefunksjonen kan brukes når for eksempel taket til en bil skal lakkeres.

Lakkboksen er også utstyrt med et tørkesystem fra QAD som befinner seg i boksens fire hjørner og med dette tørkesystemet kan ytelsen av lakkeringsboksen økes betydelig.
I tillegg har boksen også varmevekslere med renblåsingssystemer som kan gjenvinne varmen, men ikke selve luften. Dette systemet krever ikke rengjøring like ofte som mange andre liknende systemer.

I blanderommet finner vi store mengder malingsutstyr som er essensielle for å utføre et godt stykke arbeid i lakkboksen. Dermed er rommet brukbart for både fargeblanding og vask, samt rengjøring av sprøytepistoler og tilhørende utstyr.

PDF