Riktig miljøtanke, ressursbesparende og smart logistikk

Fire mil sydvest for Oslo på Follestad Næringspark i Røyken finner vi Bila sitt nye skadesenter. Lokalene ligger høyt i terrenget med panoramautsikt over Oslofjorden.

Stian Antonsen som har ansvar for lakkavdelingen er den som vennlig tar oss på en rundtur i det nye anlegget. I ene enden av bygget finner vi BIL1DIN med et moderne bildemonteringsanlegg som skal demontere ca 2000 biler årlig for å gjenbruke ca 60000 bildeler årlig. I den andre delen finner vi Bilia sitt nye skadesenter, vi skal ta en nærmere titt på dette.

LANG ERFARING

Stian har jobbet med bilskadereparasjoner i 11 år, og har vært ansatt i Bilia siden Januar i år.
Når de nye lokalene ble prosjektert sammen med Bolest AS (tidligere Holgers AS) ble logistikk og produksjonsflyt satt i høysetet. Biler og deler skal flyte naturlig gjennom de ulike trinnene i produksjonen. Bilia valgte lakkeringskabiner fra SVENO, med Sveno Zero teknologi. Dette er anlegg som er tilnærmet klimanøytrale og med et ekstremt lavt energiforbruk. I disse anleggene finner man det seneste av energisparefunk-sjoner, LED belysning osv. Stian kan bekrefte at anlegget fungerer meget bra og at løsningen med separat tørkekabin femfor en kombikabin gir en meget god produksjonsflyt.
I dag er det 6 ansatte i denne lakkavdelingen og de ser allerede nå at dette nye anlegget gir en mer rasjonell produksjon enn det anlegget de kom i fra.

NYLIG OPPSTART

Anlegget ble tatt i bruk i Juni i år, men offisiell åpning fant ikke sted før 5. september. Bilia beregner innkjøringstiden for å være oppe i marsfart på anlegget til ca 6 måneder. Skadesenteret vil få inn jobber fra Oslo sør, Asker, Drammen og Drøbak med omegn.

Odd Egil Hexeberg og Trond Helge Iversen fra Bilia

SVENO ZERO

I anlegget har de 2 Sveno Zero lakkeringskabiner som mater ferdige jobber inn i en Sveno Zero tørkekabin, denne kabinen er utstyrt med et system som varsler når tørkeprosessen er klar og objektet er klart for neste steg i prosessen. I og med Bilia har lagt ca 1100 solscellepaneler på tak av bygget som forventes å produsere opp mot 500.000 kW/t per år kommer mye av energien for drift av kabinene fra solenergi. Dette kombinert med Bolest sin Sveno Zero teknologi gir svært lave driftskostnader på anlegget.

«Fokus har vært smart produksjon, miljø og resursbesparelser.»


I mellom de to lakkeringskabinen er det etablert et moderne blanderom, også dette med en moderne styring som gir energibesparelser. En effekt Stian allerede nå påpeker at de erfarer at blanderommet ikke blir så varmt som det ville gjort hvis man hadde kombikabiner på hver side som stadig er oppe i tørketemperatur. Bra for arbeidsmiljø!

ET GODT SAMARBEID MED BOLEST

Oppe i anleggets tredje etasje med en mektig utsikt over Oslofjorden treffer vi Odd-Egil Hexeberg regionsjef bilskader og Trond Helge Iversen som er skadesjef ved anlegget i Røyken: Begge forteller om et godt og vellykket samarbeid med Bolest gjennom hele prosessen fra planlegging til ferdig anlegg.

– At Asgeir Elvstedt fra Bolest har bistått oss gjennom hele prosessen fra planlegging av layout til ferdig anlegg har vært til stor hjelp for oss forteller Odd Egil Hexeberg. Bolest har mye erfaring med planlegging av verksteder og deres delaktighet har bidrett til at vi har fått en optimal logistikk i anlegget.

Samarbeidet med Bolest har vært et lagarbeid for å skape et så produktivt skadesenter som mulig uten å overinvestere i utstyr.
Tron Helge Iversen legger til at de har fått tydelige signaler fra ansatte om at anleggets geografiske plassering også anses som en fordel, å jobbe her innebærer at man slipper å sitte i lange bilkøer inn/ut av Oslo.

PDF

I forbindelse med etableringen er det et 20 talls nyansatte som har valgt Røyken som sin arbeidsplass.
Taket er dekket med 110 solcellepaneler, som vil produsere opp i mot 500 000 kW/t/år.
Bilskadesenteret har en vakker utsikt over Olsofjorden.