Behovsanlays

Behovsanalyse

Først blir det gjort en analyse av hvilke behov dere har idag og i de kommende årene. Hvordan kunne strømningen se ut for å gjøre arbeidet effektivt, ergonomisk og enklest.