«Vårt behov var en god og fleksibel løsning»

Dette sier Mikael Hamberg, sjef. Dir. Buss del Sverige. Solen skinner i når vi ankommer Busspart sitt nye anlegg i Varberg. Det er lokalisert et lite stykke syd for Gøteborg. Her har de bygget sitt nyeste anlegg som også inkluderer et skadesenter for buss.

Vi er selvsagt interessert i å høre om Busspart sin virksomhet, men vier litt ekstra oppmerksomhet mort deres 224 kvm store lakkeringskabin, som vil utgjøre en viktig del av den virksomheten som skal bedrives her.

Nyetablert skadesenter
«Vi holder i disse dager på med å ansette personell til vårt nye anlegg og regner med å ha full drift her i slutten av April» sier Mikael Hamberg som er Adm. Dis. For den Svenske delen av det Nordiske selskapet Busspart.

Mikael har tidligere jobbet innenfor logistikk en viktig erfaring som vil komme til nytte i dette senteret. I denne bransjen handler mye om samordning for å få ned ståtider på de kjøretøyene de jobber med. «Vi i Busspart er et selskap med flere skadesentere i Norge og Sverige. Vi er spesialiserte på reparasjoner, lakkarbeid og oppgradering av busser og andre tunge kjøretøy. Mange busser har hoved ettersyn hvert 5 år, ved disse hoved servicene hjelper vi busselskapene med reparasjoner og utbedringer, kanskje skal seter byttes, kort og godt vi reparerer og frisker opp det som trengs.»

Ofte kan det også handle om å komplettere bussene med USB-uttak, wifi, utføre AC-service eller å konvertere kjøretøyene for å tilfredsille Euro 6 avgasskrav. Den siste tiden har vi hjulpet busselskapene med sikkerhet knytt til Covid-19. «Vi har kapslet inn førerplassen slik at deres sjåfører er skjermet for smitte».

Jobber i hele Europa
I Sätila, Finland finner man Busspart son produksjonsavdeling, der produseres karosseridetaljer til busser. Vi lager deler til de aller fleste bussmodeller som ruller i det Nordiske markedet. Det kan være hjørner, liker etc., delene selges over store deler av Europa.

Dere valgte Bolest som leverandør av lakkeringskabin.
«Ja det gjorde vi. Vi hentet inn en rekke tilbud fra nær og fjern. Til og med fra Kina. Selvsagt blir det Kinesiske alternativet billigere på papiret, men vi innså raskt at at dette innebar en stor risiko, at det kunne bli problematisk på flere områder. Løsningen ble uoversiktlig med tanke på uforutsigbare merkostnader, leveringsdyktighet med tanke på pandemien osv. Vi er derfor veldig fornøyde med at det ble Bolest som leverte, den nærhet vi har til service og support representerer en trygghet for oss.

Vi har sammen med Bolest funnet frem til de gode løsningen for hvordan produksjonsflyten i skadesenteret skal fungere. I vår nye lakkeringskabin kan vi enkelt få inn to busser hvis vi ønsker det, men tanken er at vi skal jobbe på en buss samtidig som man får med alle løse deler. «Vi valgte Bolest for å gjøre riktig fra begynnelsen».

Hvordan ser planene ut fremover?
«Vi jobber med mange busselskaper og mye mot forsikringsselskapene så vi regner med en rask ekspansjon. Både timing og lokalisering er perfekt for oss så vi satser på å kunne ansette yterligere personell løpende og ser lyst på fremtiden.

Gass som fyringsmedie:
«Da Varbergs energi kunne tilby gass så har vi valgt dette som fyringsmedie i vårt anlegg. Vi må få si at vi er blitt veldig godt mottatt her i Varberg. Her vil vi trives. Ellers så kommer vi til å fortsette å gjøre det vi kan for at våre kunder skal være så fornøyde som mulig. Vi vet det er utfordrende for vår kunder å ha kjøretøyer på verksted derfor vil vi strekke oss lang å jobbe både netter og helger. Vi skal ikke bare konkurere på pris, men minst like mye på service og support» sier avsluttningsvis Mikale Hamberg.

Mikael Hamberg