Bussexperten

”Jeg er imponert over hvor bra alt har fungert!”

Bedriften startet opp for femten år siden med Bussexperten. I dag er Experten Group en konsern med flere ulike grener innenfor virksomheten sin.

Erik forklarer at Experten Group sine verksteder Serviceexperten Skadecenter og Bussexperten gjør alt busselskapene ikke har tid til å gjøre selv. Dette kan være kollisjonsskader, service og reparasjoner på ferdsskriver, AC, eller annet.

Myke verdier og kommunikasjon

Når han ble spørt om hvordan selskapet kom seg gjennom pandemien, svarer Erik at virksomheten faktisk økte under pandemien.
Da Erik så at de trengte to nye lakkbokser hos Serviceexperten Skadecenter i Enköping kontaktet han Bolest som siden har vært en aktiv samarbeidspartner i hele prosjektet.
– Vi hadde faktisk aldri vært der vi er nå om det ikke var for Bolest sin støtte i denne prosessen, forteller Erik.
Som bedriftsleder påpeker Erik viktigheten av myke verdier og kommunikasjon. Dette gjaldt også i høyeste grad arbeidet med vårt nye lakkeringsanlegg. Vi fant dermed ut at Bolest er en arbeidspartner med de samme verdiene som vi har.

Ventilasjon og mer Amp

–Takket være Bolest fikk vi riktig strøm og ventilasjon i anlegget. Anlegget hadde 20 Amp og en kontorvifte som grunnlag, men det viste seg at det trengte 250 Amp og et nytt ventilasjonsanlegg. Uten Bolest og Stefans kunnskap kunne vi aldri bygget det avanserte anlegget vi nå har, sier Erik.

Støtten gjennom hele prosessen legges selvfølgelig merke til, men å få slik førsteklasses service selv etter oppstarten pleier ikke normaltvis å skje, men på dette området leverer Bolestgjengen 100% hele veien. Anlegget startet opp i mai 2022 og består av to lakkbokser som er koblet til det samme ventilasjonsaggregatet.
De to forarbeidsplassene og den generelle ventilasjonen er koblet til det samme aggregatet.

Grenseoverskridende yrkesroller

I skadebransjen er de ulike yrkene som tradisjonelt er betraktet som separert fra hverandre. De ulike yrkesgruppene arbeider kun innen sine egne spesialområder. Vi har aktivt arbeidet for å være mer inklusive for forskjellige yrkesroller, forteller Erik.
– I dag er de ulike yrkesgruppene mer engasjerte og grensene mellom dem er ikke like strenge som de er på mange andre arbeidsplasser. Det er uvurderlig. Ikke minst om noen blir syke.
– Alle vil hjelpe hverandre på verkstedet vårt og det er noe jeg er utrolig glad for. Fra begynnelsen var det noen av oss som var tvilsomme, men det tok bare et par måneder før grensene hadde mer eller mindre forsvunnet, og vi kan virkelig være glade for at vi har så engasjerte medarbeidere, forteller Erik og ser fornøyd ut.

PDF »

Erik Hult fra Experten Group (til venstre) og Stefan Ivarsson, Bolest (til høyre) gratulerer hverandre for et godt samarbeid!