SONEKART Ex-soner

SONEKART Ex-soner

Du vet at vi også hjelper til med klassifiseringsplaner for brennbare stoffer.

Hvis du håndterer brennbar gass, væske eller damp der det kan dannes en eksplosiv gassblanding, må du lage en klassifiseringsplan.

For å lage en klassifiseringsplan gjøres en gjennomgang av anlegget som fører til en risikoanalyse. Basert på dette iverksettes tiltak for å redusere risikoen. Deretter lages en klassifiseringsplan i samsvar med den europeiske standarden EN 60079-10 (tidligere SS-EN 600-79).

Romene er hovedsakelig delt inn i forskjellige soner, avhengig av hvordan de brennbare stoffene håndteres i rommet.

Sonene er delt inn i tre varianter.

Sone 0 er områder hvor eksplosive gassblandinger i prinsippet alltid forventes å forekomme.

Sone 1 er områder der eksplosive gassblandinger forekommer i begrenset grad under normal drift.

Sone 2 er områder der eksplosive gassblandinger forekommer sjelden eller kort.

Hvis du føler deg nølende med klassifiseringsplaner for brennbare stoffer, ikke nøl med å kontakte oss. Vi hjelper deg.